Witam na stronie internetowej Andrzeja Furiera

Od upowszechnienia się Internetu jesteśmy świadkami wielkiej rewolucji informatycznej, która zmienia na naszych oczach oblicze świata. Ten niezwykle cenny środek globalnego komunikowania się ludzi jest dzisiaj wykorzystywany powszechnie i uznawany przez wielu za podstawowe źródło wiedzy. Niestety, brak weryfikacji rozpowszechnianych tą drogą treści sprawia, że jest to nie zawsze rzetelna wiedza. W wirtualnej przestrzeni krążą więc zarówno bardzo wartościowe materiały, jak też dezinformujące czytelników śmieci. Wprowadzają one w błąd użytkowników, kierując poszukiwania na miejsca, z którymi interesująca ich osoba nie ma nic wspólnego. Niekiedy takie działania podejmowane są celowo – w celu wykorzystania dorobku danej osoby bez jej wiedzy i zgody. Dlatego odnośniki  w rodzaju „szukaj” podawane tam, gdzie nie można niczego znaleźć o danej osobie wystawiają najgorszą ocenę instytucjom za nimi stojącym. Świadomość tego wpłynęła na decyzję o utworzeniu tej strony internetowej, na której można znaleźć prawdziwe informacje na temat mojej aktywności zawodowej. Strona została stworzona także jako środek kontaktu ze studentami, którzy otrzymują możliwość zapoznania się z moim dorobkiem naukowym oraz ogłoszeniami dotyczącymi prowadzonych zajęć. Podane tam terminy zajęć są stale aktualizowane.

Strona ułatwia kontakt osobom spoza uczelni podając poniżej pełne dane teleadresowe.

Adres: prof. dr hab. Andrzej Furier, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin

telefon:  91-4443274 (gabinet)

email: andrzej.furier@usz.edu.pl

  • Ogłoszenia

  • Aktualne badania

  • Publikacje w językach obcych