Witam na stronie internetowej Andrzeja Furiera

Od upowszechnienia się Internetu jesteśmy świadkami wielkiej rewolucji informatycznej, która zmienia na naszych oczach oblicze świata. Ten niezwykle cenny środek globalnego komunikowania się ludzi jest dzisiaj wykorzystywany powszechnie i uznawany przez wielu za podstawowe źródło wiedzy. Niestety, brak weryfikacji rozpowszechnianych tą drogą treści sprawia, że jest to nie zawsze rzetelna wiedza. W wirtualnej przestrzeni krążą więc zarówno bardzo wartościowe materiały, jak też dezinformujące czytelników śmieci. Wprowadzają one w błąd użytkowników, kierując poszukiwania na miejsca, z którymi interesująca ich osoba nie ma nic wspólnego. Niekiedy takie działania podejmowane są celowo – w celu wykorzystania dorobku danej osoby bez jej wiedzy i zgody. Dlatego odnośniki  w rodzaju „szukaj” podawane tam, gdzie nie można niczego znaleźć o danej osobie wystawiają najgorszą ocenę instytucjom za nimi stojącym. Dowodzi to co najmniej bałaganu i tego, że ich pracownicy-kierownicy nie panują nad informacjami na swój temat w internecie. Świadomość tego wpłynęła na decyzję o utworzeniu tej strony internetowej, na której można znaleźć prawdziwe informacje na temat mojej aktywności zawodowej. Czytelnik porównując jej zawartość z tym co znajdzie w sieci, z łatwością oddzieli prawdę od fałszu. Strona została stworzona także jako środek kontaktu ze studentami, którzy uzyskują możliwość zapoznania się z moim dorobkiem naukowym oraz ogłoszeniami dotyczącymi prowadzonych aktualnie zajęć. Strona ułatwia kontakt podając poniżej pełne teleadresowe.

prof. dr hab. Andrzej Furier, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin

telefony:  91-4443274 (gabinet) ; 91-444322, 91-4443226 (sekretariat)

adresy mailowe:  andrzej.furier@interia.pl  lub  andrzej.furier@usz.edu.pl

  • Ogłoszenia

  • Aktualne badania

  • Publikacje w językach obcych