• Seminaria dyplomowe

    Seminaria w roku 2019/2020 będą się odbywały w piątki terminami(od 8.00 do południa) w p. 205; dniach wykładów, których daty podawane są w zakładce wykłady monograficzne. Pisemne dokonania (zawsze podpisane!) można zostawiać w dowolnym terminie w sekretariacie lub gabinecie i zgłaszać się tylko po uwagi. Termin zaległych obron piątek 15.11.19 o godzinie 9.30

  • Terminy wykładów

    Kolejne wykłady monograficzne w semestrze zimowym 2019/2020 odbywają się: 25.10, 15 i 29.11, 13.12.  

  • Ogłoszenia

  • Aktualne badania

  • Publikacje w językach obcych