Projekt ten powstał z wynikłej potrzeby, a zrealizowany został przez Uczelniane Centrum Informatyczne, aktualnie obsługiwany przez Biuro Promocji.

Idea jest prosta. Dajemy dydaktykom na Uniwersytecie Szczecińskim możliwość publikacji treści on-line. Jakich treści? Jakich tylko zapragną (pamiętając że jest to treść publiczna której są autorem), zgodnych z regulaminem.

Po co mi strona pracownicza? Aby student mógł szybko znaleźć prowadzącego zajęcia, sprawdzić termin konsultacji, pobrać materiały dydaktyczne itp. albo po to by przekazać swoje przemyślenia naukowe, zaprosić do dyskusji innych naukowców lub też pochwalić się swoimi dokonaniami, publikacjami w internecie.

ZAPRASZAMY do korzystania!