Zakład Geomorfologii Morskiej

Kierownik jednostki

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin
pok. 311
tel. 91 444 25 27

Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 16
70-383 Szczecin

Sekretariat Pracowni znajduje się na III piętrze, w pokoju 309
tel. 91 444 25 25