Monografie

Monografie

1. Olechowska, P. W salonie międzykulturowości. „Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG” w latach 1987–2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022, ss. 272 [spis treści pdf]

2. Olechowska, P. Mosty nad granicą”. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997–2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ss. 394 [spis treści i streszczenie w j. niemieckim pdf]

3. Olechowska, P. Prasa szkolna: teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, ss. 297 [pdf]

4. Olechowska, P. Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 284 [pdf]

Opracowania zbiorowe

1. Dąbrowska D., Olechowska P., Sokalski I. (red.) Szczecińskie czasopisma w przestrzeni społecznej, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin 2019, ss. 180 [spis treści i wstęp w pdf]

2. Olechowska P., Pajewska E. (red.) Pogranicze w mediach. Media na pograniczu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ss. 344 [spis treści i wstęp w pdf]

3. Kania J., Olechowska P. (red.) „Ciągłość i zmiana”. 70 lat mediów masowych na Pomorzu Zachodnim, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin 2016, ss. 216 [spis treści i wstęp w pdf]