Witam Państwa na mojej stronie,

Jestem profesorem w Katedrze Marketingu, Instytut Zarządzania Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

W marketingu interesuje mnie rola, jaką pełni informacja, informatyka oraz nowe technologie, a w szczególności Internet i technologie mobilne. W pracy doktorskiej, obronionej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zajęłam się opracowaniem koncepcji systemu informacji marketingowej dla polskich instytucji finansowych i zweryfikowałam ją w badaniach empirycznych. Na kolokwium habilitacyjnym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przedstawiłam pracę na temat nowych technologii informacyjno–komunikacyjnych w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań. Decyzją Prezydenta RP tytuł profesora nauk społecznych otrzymałam w maju 2020 roku.

Kwalifikacje zawodowe zdobywałam także w ramach wielu kursów i podczas stypendiów we Francji, Wlk. Brytanii, Słowacji, Kanadzie, Włoszech i w Polsce. Jestem autorką i współautorką ponad 180 publikacji w ogólnopolskich wydawnictwach naukowych, czasopismach, krajowych i zagranicznych materiałach konferencyjnych, autorką i redaktorką ośmiu książek. Najnowsze to Nowe technologie na rynku srebrnych konsumentów. Stan, uwarunkowania, perspektywy (CeDeWu, 2019), redakcja pracy zbiorowej pt. Srebrna gospodarka. Ujęcie społeczno-ekonomiczne (CeDeWu, 2020) oraz Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna (Wydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecinie, 2021). Książka do pobrania: https://www.akademiasztuki.eu/Product/srebrna-gospodarka-perspektywa-interdyscyplinarna-redakcja-ewa-frackiewicza-rafal-iwanski?fbclid=IwAR2dirCdakS6FH1ivpUc5LcFy-cM6ViLirhmN9c2po2WGI0nXRl-wFCoajM.

Pełnię funkcję eksperta Komisji Ewaluacji Nauki i uczestniczyłam jako ekspert i recenzent w ocenie ponad 80 projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Chętnie angażuję się w projekty badawcze i szkoleniowe realizowane w przedsiębiorstwach i instytucjach. Trzykrotnie otrzymałam nagrodę Rektora US (2001, 2005, 2013), dyplomy uznania za udział w nowatorskim projekcie Paszport do przedsiębiorczości oraz za organizację Dnia Ekonomisty (2013). Byłam ekspertem zewnętrznym pierwszego i drugiego etapu Narodowego Programu Foresight Polska 2020 oraz w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2009-2012, nt. Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W 2012 roku razem z mgr Małgorzatą Wiścicką zorganizowałyśmy XV Jubileuszową Konferencję Naszej Katedry, a w 2018 byłam odpowiedzialna za XIX jej edycję pt. Zarządzanie marketingowe w dobie współczesnych zmian otoczenia. Miałam również zaszczyt prowadzenia wykładów na temat globalnej sieci dla seniorów z Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Szczecinie, Policach, Wałczu, Barlinku, Nowogardzie, Goleniowie i in. oraz w V LO w Szczecinie. Przeprowadziłam także wykład z M-marketingu dla młodzieży z liceum ekonomicznego w Szczecinie.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (2013) stworzyłam projekt Od Przedszkola do Seniora, który dzięki zaangażowaniu wielu koleżanek i kolegów z mojego Wydziału, Instytutu Pedagogiki, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz studentów, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalnej, licealnej, studentów i seniorów. Aktywnie działam na rzecz rozwoju nowej inicjatywy na Wydziale – Ekonomicznej Akademii Seniora. W okresie 2017-2018 prowadziłam i odpowiadałam za projekt Bezpieczne finanse gospodarstw domowych seniorów, we współpracy z dr hab. K. Gadomską-Lilą, prof. US i dr hab. M. Tarczyńską-Łuniewską, prof. US wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej.

Szczególnie wysoko cenię sobie wyróżnienia i nagrody otrzymane od studentów. W plebiscycie Złotej Kredy 5. krotnie otrzymałam wyróżnienia w kategorii Przygotowanie merytoryczne oraz Student Friendly, co sprawiło mi wiele radości.

W 2015 roku Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu wyróżniło pracę mojego seminarzysty p. mgr. Szymona Młynarczyka w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji, z czego jestem bardzo dumna.

Należę do międzynarodowych stowarzyszeń naukowych PGV (Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad, PGV, Grenoble, Francja) i AIELF (Association internationale des économistes de langue française, Paryż, Francja), oraz do ogólnopolskich tj. Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu (PNTM), gdzie jestem sekretarzem Rady Naukowej, TNOiK o/Szczecin, w którym pełnię funkcję przewodniczącej Rady Naukowej, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami (PTZI) oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego o/Szczecin (PTG) i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego o/Szczecin (PTE), w których pełnię funkcję członka zarządu. Od 2020 roku jestem prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół przy Mickiewicza 66 (http://stowarzyszenie.wneiz.pl/).