rpt

Studia ukończyłam na Uniwersytecie Szczecińskim, pracę doktorską obroniłam na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a stopień doktora habilitowanego uzyskałam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracuję na stanowisku profesora US w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Zachęcam do przeczytania mojej najnowszej książki Partycypacja obywatelska