9996

Studia ukończyłam na Uniwersytecie Szczecińskim, pracę doktorską obroniłam na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a stopień doktora habilitowanego uzyskałam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracuję jako adiunkt w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego.